Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Thủ Đô ngày: 05-03-2015 (Thứ 5)
Đặc biệt 89462
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Thủ Đô sớm nhất!
Nhất 44123
Nhì 30615-05478
Ba 28562-22432-49762-92234-68366-21320
0752-8479-1367-5064
Năm 6090-5115-4866-3270-3877-5263
Sáu 443-848-733
Bảy 64-87-07-26

Xổ số Bình Thuận ngày: 05-03-2015 (Thứ 5)
Đặc biệt 858096
Soạn tin: XSBTH gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Thuận sớm nhất!
Nhất 99682
Nhì 92065
Ba 04521-99423
56510-27512-67750-16365-41646-44551-00698
Năm 5685
Sáu 4474-2462-4539
Bảy 027
Tám 85

Xổ số An Giang ngày: 05-03-2015 (Thứ 5)
Đặc biệt 867333
Soạn tin: XSAG gửi tới 8110, để nhận kết quả An Giang sớm nhất!
Nhất 44031
Nhì 26456
Ba 85787-99648
27250-78916-02837-60713-41724-19949-29826
Năm 0632
Sáu 4808-4392-9783
Bảy 097
Tám 97

Xổ số Tây Ninh ngày: 05-03-2015 (Thứ 5)
Đặc biệt 504783
Soạn tin: XSTN gửi tới 8110, để nhận kết quả Tây Ninh sớm nhất!
Nhất 24638
Nhì 20253
Ba 63652-22788
93049-63912-94873-71366-20227-67984-62395
Năm 6623
Sáu 8009-4834-0459
Bảy 363
Tám 75

Xổ số Bình Định ngày: 05-03-2015 (Thứ 5)
Đặc biệt 739771
Soạn tin: XSBDI gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Định sớm nhất!
Nhất 07846
Nhì 32622
Ba 11787-45131
20444-38112-18601-78368-14728-98312-90656
Năm 4191
Sáu 8220-0015-3065
Bảy 521
Tám 69

Xổ số Quảng Bình ngày: 05-03-2015 (Thứ 5)
Đặc biệt 492343
Soạn tin: XSQB gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Bình sớm nhất!
Nhất 63492
Nhì 38072
Ba 64692-94485
45712-17845-94869-95161-49184-70426-72409
Năm 9702
Sáu 1128-1660-5215
Bảy 548
Tám 89

Xổ số Quảng Trị ngày: 05-03-2015 (Thứ 5)
Đặc biệt 946535
Soạn tin: XSQT gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Trị sớm nhất!
Nhất 43943
Nhì 77464
Ba 54175-61946
75451-96592-05708-69485-77691-04109-02547
Năm 1296
Sáu 0853-6954-3717
Bảy 220
Tám 93