Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Thủ Đô ngày: 23-10-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 91254
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Thủ Đô sớm nhất!
Nhất 00145
Nhì 96202-32039
Ba 21605-20732-93032-28412-42704-54428
2602-5701-5452-5010
Năm 2376-3377-5684-4362-4890-9617
Sáu 044-529-301
Bảy 36-56-26-94

Xổ số Bình Thuận ngày: 23-10-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 139760
Soạn tin: XSBTH gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Thuận sớm nhất!
Nhất 13695
Nhì 45849
Ba 39662-87374
27054-84486-01743-98394-59067-50238-83817
Năm 0262
Sáu 6499-6473-4581
Bảy 935
Tám 97

Xổ số An Giang ngày: 23-10-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 135955
Soạn tin: XSAG gửi tới 8110, để nhận kết quả An Giang sớm nhất!
Nhất 66448
Nhì 66088
Ba 62581-82222
93466-54894-42966-14046-43333-36397-29193
Năm 6510
Sáu 4541-1197-9677
Bảy 069
Tám 57

Xổ số Tây Ninh ngày: 23-10-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 143584
Soạn tin: XSTN gửi tới 8110, để nhận kết quả Tây Ninh sớm nhất!
Nhất 54936
Nhì 62660
Ba 98330-81638
67126-84421-38606-51563-90945-69436-72086
Năm 5322
Sáu 0547-5510-5877
Bảy 598
Tám 74

Xổ số Bình Định ngày: 23-10-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 066195
Soạn tin: XSBDI gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Định sớm nhất!
Nhất 41582
Nhì 88730
Ba 68900-03108
04971-98701-28504-31266-43714-11151-74698
Năm 0057
Sáu 1721-2463-4207
Bảy 007
Tám 70

Xổ số Quảng Bình ngày: 23-10-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 460456
Soạn tin: XSQB gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Bình sớm nhất!
Nhất 71337
Nhì 61920
Ba 70705-61152
13779-42832-16306-79060-27424-31270-78742
Năm 2373
Sáu 2976-1512-5126
Bảy 471
Tám 13

Xổ số Quảng Trị ngày: 23-10-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 334410
Soạn tin: XSQT gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Trị sớm nhất!
Nhất 41999
Nhì 23830
Ba 54713-30890
25917-12740-25162-59445-72433-99417-29756
Năm 6620
Sáu 2880-9234-9822
Bảy 550
Tám 98