Xem theo ngày
Thống kê

Nam Định : 17-08-2019 (Thứ 7)
Đặc biệt 84598
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Nam Định sớm nhất!
Nhất 21843
Nhì 81281-23128
Ba 26985-53701-31052-44345-45120-33168
7944-2599-6190-8833
Năm 1420-4398-6030-2760-8905-2793
Sáu 458-577-140
Bảy 82-27-67-53

Hồ Chí Minh : 17-08-2019 (Thứ 7)
Đặc biệt 278799
Soạn tin: XSHCM gửi tới 8110, để nhận kết quả Hồ Chí Minh sớm nhất!
Nhất 56587
Nhì 85976
Ba 24994-76807
23898-29731-64761-62422-80010-96277-66811
Năm 7226
Sáu 7210-4374-5659
Bảy 584
Tám 97

Bình Phước : 17-08-2019 (Thứ 7)
Đặc biệt 994087
Soạn tin: XSBP gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Phước sớm nhất!
Nhất 63121
Nhì 99373
Ba 97438-38209
56261-90168-62642-04571-76727-19984-78715
Năm 1546
Sáu 6207-1009-4119
Bảy 901
Tám 95

Hậu Giang : 17-08-2019 (Thứ 7)
Đặc biệt 026008
Soạn tin: XSHG gửi tới 8110, để nhận kết quả Hậu Giang sớm nhất!
Nhất 70519
Nhì 56944
Ba 37023-44134
27271-26798-67101-37893-38997-35763-86965
Năm 9437
Sáu 8283-7311-8062
Bảy 642
Tám 12

Long An : 17-08-2019 (Thứ 7)
Đặc biệt 596239
Soạn tin: XSLA gửi tới 8110, để nhận kết quả Long An sớm nhất!
Nhất 68514
Nhì 04430
Ba 56817-40486
99415-40888-49894-88814-84663-58484-60733
Năm 3307
Sáu 8465-1340-6967
Bảy 642
Tám 39

Đà Nẳng : 17-08-2019 (Thứ 7)
Đặc biệt 368314
Soạn tin: XSDNG gửi tới 8110, để nhận kết quả Đà Nẳng sớm nhất!
Nhất 58397
Nhì 81018
Ba 19918-55320
51340-48217-04957-71029-87270-24652-44620
Năm 1590
Sáu 9121-9407-5113
Bảy 234
Tám 56

Đắc Nông : 17-08-2019 (Thứ 7)
Đặc biệt 716530
Soạn tin: XSDNO gửi tới 8110, để nhận kết quả Đắc Nông sớm nhất!
Nhất 35505
Nhì 61906
Ba 34520-93937
66916-45748-94846-98414-42044-78794-20468
Năm 9849
Sáu 4867-5669-6188
Bảy 278
Tám 57

Quảng Ngãi : 17-08-2019 (Thứ 7)
Đặc biệt 912264
Soạn tin: XSQNG gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Ngãi sớm nhất!
Nhất 28789
Nhì 10072
Ba 09950-75054
40580-19028-75604-65087-89156-97134-52211
Năm 4869
Sáu 9501-8710-3130
Bảy 937
Tám 27