Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Thái Bình ngày: 28-08-2016 (Chủ nhật)
Đặc biệt 39470
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Thái Bình sớm nhất!
Nhất 00469
Nhì 56249-10506
Ba 12913-67189-12084-04394-61728-89656
6378-9245-9047-4306
Năm 6354-9586-6429-5370-6342-5145
Sáu 354-623-238
Bảy 71-74-37-46

Xổ số Kiên Giang ngày: 28-08-2016 (Chủ nhật)
Đặc biệt 207721
Soạn tin: XSKG gửi tới 8110, để nhận kết quả Kiên Giang sớm nhất!
Nhất 42788
Nhì 86423
Ba 40103-81532
38555-11458-68358-30870-22734-21398-50849
Năm 2404
Sáu 3704-2859-2265
Bảy 234
Tám 08

Xổ số Lâm Đồng ngày: 28-08-2016 (Chủ nhật)
Đặc biệt 275039
Soạn tin: XSLD gửi tới 8110, để nhận kết quả Lâm Đồng sớm nhất!
Nhất 49588
Nhì 71804
Ba 56483-31633
54112-35988-07159-11370-46261-17398-39679
Năm 4159
Sáu 3747-7911-1061
Bảy 587
Tám 34

Xổ số Tiền Giang ngày: 28-08-2016 (Chủ nhật)
Đặc biệt 891251
Soạn tin: XSTG gửi tới 8110, để nhận kết quả Tiền Giang sớm nhất!
Nhất 27108
Nhì 08597
Ba 61579-05693
79135-29194-52202-46661-70097-06153-84461
Năm 5364
Sáu 1688-3925-6723
Bảy 663
Tám 76

Xổ số Khánh Hòa ngày: 28-08-2016 (Chủ nhật)
Đặc biệt 86774
Soạn tin: XSKH gửi tới 8110, để nhận kết quả Khánh Hòa sớm nhất!
Nhất 86462
Nhì 22127
Ba 68537-66678
84509-25448-89773-76873-11743-87700-59267
Năm 1852
Sáu 9082-5199-6298
Bảy 727
Tám 05

Xổ số Kon Tum ngày: 28-08-2016 (Chủ nhật)
Đặc biệt 34241
Soạn tin: XSKT gửi tới 8110, để nhận kết quả Kon Tum sớm nhất!
Nhất 59486
Nhì 40255
Ba 46192-66445
80102-37420-25387-07542-75151-59741-11876
Năm 4135
Sáu 2294-2497-2621
Bảy 966
Tám 90