Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Quảng Ninh ngày: 27-09-2016 (Thứ 3)
Đặc biệt 19291
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Ninh sớm nhất!
Nhất 19740
Nhì 19008-34256
Ba 04269-37539-27075-20225-70934-12352
5203-0308-2630-3916
Năm 4047-7689-2133-5250-9440-2895
Sáu 816-991-995
Bảy 83-19-84-41

Xổ số Bạc Liêu ngày: 27-09-2016 (Thứ 3)
Đặc biệt 355076
Soạn tin: XSBL gửi tới 8110, để nhận kết quả Bạc Liêu sớm nhất!
Nhất 30290
Nhì 52690
Ba 26081-88939
28349-83518-49703-56783-63923-01895-06483
Năm 3570
Sáu 6260-4999-9206
Bảy 181
Tám 55

Xổ số Bến Tre ngày: 27-09-2016 (Thứ 3)
Đặc biệt 107640
Soạn tin: XSBT gửi tới 8110, để nhận kết quả Bến Tre sớm nhất!
Nhất 37293
Nhì 96169
Ba 04718-47437
04000-01649-16607-41007-71463-44671-41848
Năm 1063
Sáu 7228-3478-7569
Bảy 947
Tám 19

Xổ số Vũng Tàu ngày: 27-09-2016 (Thứ 3)
Đặc biệt 991534
Soạn tin: XSVT gửi tới 8110, để nhận kết quả Vũng Tàu sớm nhất!
Nhất 90350
Nhì 36240
Ba 45615-60353
09835-84268-40682-00716-60484-06045-46076
Năm 2430
Sáu 1794-3997-9271
Bảy 124
Tám 50

Xổ số Đack Lac ngày: 27-09-2016 (Thứ 3)
Đặc biệt 72789
Soạn tin: XSDLK gửi tới 8110, để nhận kết quả Đack Lac sớm nhất!
Nhất 93944
Nhì 86591
Ba 11693-78947
32551-34010-06913-78530-98949-34441-21271
Năm 3343
Sáu 0144-3015-2681
Bảy 263
Tám 19

Xổ số Quảng Nam ngày: 27-09-2016 (Thứ 3)
Đặc biệt 15097
Soạn tin: XSQNM gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Nam sớm nhất!
Nhất 23454
Nhì 02532
Ba 02566-77175
66695-84861-04754-76989-64463-54386-69548
Năm 9859
Sáu 5940-0092-2446
Bảy 993
Tám 59