Xem theo ngày
Thống kê

Thủ Đô : 16-01-2017 (Thứ 2)
Đặc biệt 66332
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Thủ Đô sớm nhất!
Nhất 66566
Nhì 00446-08477
Ba 73765-90127-93696-08846-18129-71883
0760-9992-1292-7357
Năm 6291-9097-4969-3325-6195-8560
Sáu 973-227-775
Bảy 06-88-63-82

Hồ Chí Minh : 16-01-2017 (Thứ 2)
Đặc biệt 822250
Soạn tin: XSHCM gửi tới 8110, để nhận kết quả Hồ Chí Minh sớm nhất!
Nhất 06550
Nhì 04111
Ba 21652-41269
88046-78911-51108-29792-27054-34339-13410
Năm 5911
Sáu 4980-1590-3472
Bảy 028
Tám 14

Cà Mau : 16-01-2017 (Thứ 2)
Đặc biệt 441620
Soạn tin: XSCM gửi tới 8110, để nhận kết quả Cà Mau sớm nhất!
Nhất 41149
Nhì 72362
Ba 20915-80698
46003-84902-17659-77518-91460-96574-43692
Năm 5196
Sáu 5582-6208-3538
Bảy 567
Tám 73

Đồng Tháp : 16-01-2017 (Thứ 2)
Đặc biệt 764882
Soạn tin: XSDT gửi tới 8110, để nhận kết quả Đồng Tháp sớm nhất!
Nhất 99517
Nhì 20297
Ba 99554-97444
11736-37090-96806-57547-65426-44487-39651
Năm 4842
Sáu 5469-5214-1057
Bảy 284
Tám 19

Thừa Thiên Huế : 16-01-2017 (Thứ 2)
Đặc biệt 44919
Soạn tin: XSTTH gửi tới 8110, để nhận kết quả Thừa Thiên Huế sớm nhất!
Nhất 96619
Nhì 02731
Ba 75374-31840
77842-29659-07488-03453-78452-04497-76687
Năm 5027
Sáu 5227-0368-0035
Bảy 419
Tám 24

Phú Yên : 16-01-2017 (Thứ 2)
Đặc biệt 22185
Soạn tin: XSPY gửi tới 8110, để nhận kết quả Phú Yên sớm nhất!
Nhất 60060
Nhì 07029
Ba 38120-64335
99450-28405-52777-04160-08454-91511-61594
Năm 8826
Sáu 7559-2687-7904
Bảy 425
Tám 18