Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Hải Phòng ngày: 21-11-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 83532
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Hải Phòng sớm nhất!
Nhất 09300
Nhì 77816-98714
Ba 92179-89071-93069-34634-27689-08228
7824-4247-2253-5909
Năm 7470-9844-3234-5424-2924-6004
Sáu 983-874-048
Bảy 75-50-58-73

Xổ số Bình Dương ngày: 21-11-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 627543
Soạn tin: XSBD gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Dương sớm nhất!
Nhất 79596
Nhì 87206
Ba 42592-57574
58721-73683-48534-11167-43769-53575-41683
Năm 0635
Sáu 1965-9782-7079
Bảy 910
Tám 56

Xổ số Trà Vinh ngày: 21-11-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 986477
Soạn tin: XSTV gửi tới 8110, để nhận kết quả Trà Vinh sớm nhất!
Nhất 33178
Nhì 20420
Ba 42814-94398
76621-28473-22007-09641-36165-15580-62123
Năm 8804
Sáu 6562-2444-6669
Bảy 567
Tám 67

Xổ số Vĩnh Long ngày: 21-11-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 685157
Soạn tin: XSVL gửi tới 8110, để nhận kết quả Vĩnh Long sớm nhất!
Nhất 97484
Nhì 35978
Ba 76346-58760
69230-12176-75285-49821-49029-97496-23101
Năm 5002
Sáu 9624-2470-3295
Bảy 597
Tám 07

Xổ số Gia Lai ngày: 21-11-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 595843
Soạn tin: XSGL gửi tới 8110, để nhận kết quả Gia Lai sớm nhất!
Nhất 53223
Nhì 14179
Ba 27871-18909
76937-62857-41133-15009-46861-18352-58613
Năm 1120
Sáu 5104-2683-3730
Bảy 950
Tám 28

Xổ số Ninh Thuận ngày: 21-11-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 615863
Soạn tin: XSNT gửi tới 8110, để nhận kết quả Ninh Thuận sớm nhất!
Nhất 98401
Nhì 39872
Ba 17589-71989
84021-71359-01343-15604-06349-00996-77673
Năm 0626
Sáu 2325-1585-8048
Bảy 133
Tám 31