Xem theo ngày
Thống kê
Nam Định : 17-08-2019 (Thứ 7)
Đặc biệt 84598
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Nam Định sớm nhất!
Nhất 21843
Nhì 81281-23128
Ba 26985-53701-31052-44345-45120-33168
7944-2599-6190-8833
Năm 1420-4398-6030-2760-8905-2793
Sáu 458-577-140
Bảy 82-27-67-53

Hải Phòng : 16-08-2019 (Thứ 6)
Đặc biệt 65374
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Hải Phòng sớm nhất!
Nhất 36834
Nhì 47251-79171
Ba 13170-27013-10612-32162-79064-74291
4130-8719-2523-2811
Năm 9306-9688-6135-4693-4838-9511
Sáu 468-103-940
Bảy 83-03-47-93

Thủ Đô : 15-08-2019 (Thứ 5)
Đặc biệt 17474
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Thủ Đô sớm nhất!
Nhất 61235
Nhì 40921-75577
Ba 46580-93636-61352-16557-31461-61683
3891-3921-3447-4622
Năm 6853-1752-7856-3749-4139-5803
Sáu 655-448-138
Bảy 76-11-55-25