Xem theo ngày
Thống kê
Bạc Liêu : 17-09-2019 (Thứ 3)
Đặc biệt 582962
Soạn tin: XSBL gửi tới 8110, để nhận kết quả Bạc Liêu sớm nhất!
Nhất 16853
Nhì 61725
Ba 78809-58679
47742-10752-93984-63696-91542-64659-01416
Năm 0670
Sáu 0852-4664-4432
Bảy 193
Tám 11

Bến Tre : 17-09-2019 (Thứ 3)
Đặc biệt 347282
Soạn tin: XSBT gửi tới 8110, để nhận kết quả Bến Tre sớm nhất!
Nhất 16823
Nhì 39782
Ba 29401-10336
52470-66584-56579-65570-36947-56068-11083
Năm 4513
Sáu 5512-9704-1183
Bảy 975
Tám 67

Vũng Tàu : 17-09-2019 (Thứ 3)
Đặc biệt 389283
Soạn tin: XSVT gửi tới 8110, để nhận kết quả Vũng Tàu sớm nhất!
Nhất 09752
Nhì 05553
Ba 11086-05302
14716-03329-40344-68812-26217-47731-89309
Năm 6216
Sáu 8439-3584-6266
Bảy 622
Tám 42

Hồ Chí Minh : 16-09-2019 (Thứ 2)
Đặc biệt 802767
Soạn tin: XSHCM gửi tới 8110, để nhận kết quả Hồ Chí Minh sớm nhất!
Nhất 94372
Nhì 31884
Ba 85724-96791
34157-00395-28614-60051-43105-99168-45536
Năm 9744
Sáu 5165-5667-2362
Bảy 902
Tám 02

Cà Mau : 16-09-2019 (Thứ 2)
Đặc biệt 145591
Soạn tin: XSCM gửi tới 8110, để nhận kết quả Cà Mau sớm nhất!
Nhất 69781
Nhì 25241
Ba 02771-57306
85752-35932-01677-93014-87780-43342-77877
Năm 5643
Sáu 6652-0124-5015
Bảy 634
Tám 86

Đồng Tháp : 16-09-2019 (Thứ 2)
Đặc biệt 003409
Soạn tin: XSDT gửi tới 8110, để nhận kết quả Đồng Tháp sớm nhất!
Nhất 05288
Nhì 43915
Ba 64547-86115
25333-88734-70293-90010-01562-99025-85530
Năm 0445
Sáu 3074-2619-6031
Bảy 558
Tám 32

Kiên Giang : 15-09-2019 (Chủ nhật)
Đặc biệt 640409
Soạn tin: XSKG gửi tới 8110, để nhận kết quả Kiên Giang sớm nhất!
Nhất 40132
Nhì 25701
Ba 74540-08721
47559-28850-03700-48165-53922-74160-36732
Năm 4441
Sáu 5444-3077-1578
Bảy 525
Tám 34

Lâm Đồng : 15-09-2019 (Chủ nhật)
Đặc biệt 061878
Soạn tin: XSLD gửi tới 8110, để nhận kết quả Lâm Đồng sớm nhất!
Nhất 93874
Nhì 11025
Ba 89106-87315
25733-55481-26699-08830-20934-55020-39290
Năm 5901
Sáu 5635-3242-5111
Bảy 712
Tám 22

Tiền Giang : 15-09-2019 (Chủ nhật)
Đặc biệt 318846
Soạn tin: XSTG gửi tới 8110, để nhận kết quả Tiền Giang sớm nhất!
Nhất 12272
Nhì 96966
Ba 72214-24676
56451-93715-63247-02571-13553-45429-89298
Năm 6066
Sáu 1033-3000-4450
Bảy 320
Tám 91

Hồ Chí Minh : 14-09-2019 (Thứ 7)
Đặc biệt 990755
Soạn tin: XSHCM gửi tới 8110, để nhận kết quả Hồ Chí Minh sớm nhất!
Nhất 30955
Nhì 49672
Ba 52930-12251
89361-23873-98424-30890-32774-17065-36890
Năm 9756
Sáu 8764-7234-0570
Bảy 914
Tám 34

Bình Phước : 14-09-2019 (Thứ 7)
Đặc biệt 605640
Soạn tin: XSBP gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Phước sớm nhất!
Nhất 19920
Nhì 87214
Ba 52776-06675
77120-71885-34457-65996-74212-21417-68797
Năm 4513
Sáu 9352-1259-4976
Bảy 843
Tám 00

Hậu Giang : 14-09-2019 (Thứ 7)
Đặc biệt 924661
Soạn tin: XSHG gửi tới 8110, để nhận kết quả Hậu Giang sớm nhất!
Nhất 55761
Nhì 54186
Ba 93152-07775
65142-26335-26749-09142-66319-15116-67388
Năm 2333
Sáu 1121-7631-0078
Bảy 622
Tám 70

Long An : 14-09-2019 (Thứ 7)
Đặc biệt 688375
Soạn tin: XSLA gửi tới 8110, để nhận kết quả Long An sớm nhất!
Nhất 76277
Nhì 50846
Ba 91776-44074
16906-93759-84593-54154-00242-10796-92737
Năm 3449
Sáu 9911-8073-8562
Bảy 507
Tám 80